Przetargi

data publikacji: 2017.07.01

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  – Budowa ośrodka jeździeckiego BKJ „Hubertus” – dokumenty do pobrania:

BKJ Hubertus – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


data publikacji: 2017.06.28

Informacja  o rozstrzygnięciu przetargu na budowę BKJ „Hubertus” – dokumenty do pobrania:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego


data publikacji: 2017.06.22

Treść zapytania do przetargu Ośrodek Jeździecki BJK „HUBERTUS”

„Czy inwestor wyraża zgodę na:

 1. Rezygnację z kostki dębowej w całości jednocześnie stosując posadzkę betonową zbrojoną w boksach oraz wykończenie kostką brukową na podsypce w przechodzie stajni? 
 2. Zamianę koryta ściekowego na kolektor Fi 150 mm z kratami ściekowymi w każdym boksie? 
 3. Zamianę stolarki okiennej na okna PVC w kolorze białym? 
 4. Uzupełnienie brakujących pozycji przedmiaru: -styropian na elewacji zewnętrznej części biurowej, – boazeria na elewacji, – okładziny ceramiczne na elewacji, 
 5. Weryfikację obmiaru ścian wewnętrznych stajni, oraz powierzchni dachu. 
 6.  Usunięcie zdublowanych pozycji przedmiaru /poz. 27/ 
 7. Zamianę rodzaju konstrukcji więźby dachowej na kratownicę drewnianą z likwidacją stalowej konstrukcji wsporczej z obniżeniem wysokości stajni do wysokości ok. 3.4 m, oraz zamianą wykończenia sufitu na płytę GK oraz przeniesienie izolacji termicznej sufitu na dolny pas kratownic. 
 8. Zamianę nawiewów w boksach z otworów szczelinowych długości lm na dwa otwory 0,25×0,2 m. 
 9. Zamianę wentylacji stajni z wywietrzników dachowych na wywietrzak liniowy wyprofilowany w konstrukcji kalenicy wzdłuż całej stajni z otworami do przestrzeni poddasza w suficie podwieszonym. 
 10. Wykonanie ścian w części biurowej z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm. 
 11. Uształtowanie podjazdu dla niepełnosprawnych jako wjazd terenowy z kostki brukowej. 
 12. Zamianę zbiorników na gnojowicę z PVC na zbiorniki żelbetowe o nie mniejszej objętości. 
 13. Zastosowanie w miejsce specjalistycznej toalety dla niepełnosprawnych powszechnie stosowanego rozwiązania z niezbędnym oporęczowaniem. 
 14. Rezygnację z krat w oknach stajni.”

ODPOWIEDZI:

 • ad. 1 – posadzka betonowa w boksach – tak, w przechodzie stajni beton i to o strukturze chropowatej z uwagi na śliskość,
 • ad.2 – mogły by być kraty ściekowe z przyłączem do kolektora ale musiały by mieć osadniki wyłapujące zanieczyszczenia stałe by ochronić zatykanie kolektora, więc jednak ściek
 • ad.3 – stolarka PCV – tak, jednak na pewno nie biała ( kolor brąz ,zielony),
 • ad.4 – styropian na elewacji z tykiem strukturalnym- tak, okładziny ceramiczne-ok, elementy boazeryjne nie
 • ad.5– tak,
 • ad.6– tak,
 • ad.7– tak
 • ad.8– tak
 • ad.9– tak
 • ad.10 – jeżeli przez część biurową rozumiemy podział poddasza ściankami działowymi to mogą to być płyty GKF z wełną mineralną,
 • ad.11 – tak
 • ad.12– tak, pod warunkiem zastosowania betonu z dodatkami hydroszczelnymi (będzie wymagana próba szczelności),
 • ad.13 – obiekt ma być przystosowany dla niepełnosprawnych (podjazdy, toaleta oporęczowana) , szerokość otworów drzwiowych błędnie zaprojektowana na 90 cm a powinna być min. 105 cm
 • ad. 14 – nie

 


data publikacji: 2017.06.12

Zapraszamy do składania ofert na Budowę Ośrodka Jeździeckiego HUBERTUS w Bielsku-Białej, ul. Jeździecka – PRZETARG NR 3

Szczegółowe informacje o przetargu oraz dokumenty do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe nr 3 dotyczące budowy Ośrodka Jeździeckiego w Bielsku-Białej ul. Jeździecka
 2. SIWZ – przetarg nr3 budowa Ośrodka Jeździeckiego w Bielsku-Białej ul. Jeździecka
 3. oferta – budowa Ośrodka Jeździeckiego w Bielsku-Białej ul. Jeździecka
 4. Umowa – budowa Ośrodka Jeździeckiego w Bielsku-Białej ul. Jeździecka
 5. Oświadczenie wykonawcy – budowa Ośrodka Jeździeckiego w Bielsku-Białej ul. Jeździecka
 6. Projekt budowlany – budowa Ośrodka Jeździeckiego w Bielsku-Białej ul. Jeździecka
 7. Projekty instalacji – rysunki i opis – budowa Ośrodka Jeździeckiego w Bielsku-Białej ul. Jeździecka
 8. Przedmiary robót – budowa Ośrodka Jeździeckiego w Bielsku-Białej ul. Jeździecka

data publikacji: 2017.06.12

Informacja zarządu klubu o unieważnieniu przetargu na budowę BKJ „Hubertus” – dokumenty do pobrania:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – przetarg powtórny


data publikacji: 2017.05.22

Zapraszamy do składania ofert na Budowę Ośrodka Jeździeckiego HUBERTUS w Bielsku-Białej, ul. Jeździecka – PRZETARG POWTÓRNY

Szczegółowe informacje o przetargu oraz dokumenty do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczące budowy Ośrodka Jezdzieckiego w Bielsku-Białej ul. Jeździecka
 2. SIWZ – przetarg nr 2 budowa Ośrodka Jezdzieckiego w Bielsku-Białej ul. Jeździecka
 3. oferta – budowa Ośrodka Jeździeckiego w Bielsku-Białej ul. Jeździecka
 4. Umowa – budowa Ośrodka Jeździeckiego w Bielsku-Białej ul. Jeździecka
 5. Oświadczenie wykonawcy – budowa Ośrodka Jeździeckiego w Bielsku-Białej ul. Jeździecka
 6. Projekt budowlany – budowa Ośrodka Jeździeckiego w Bielsku-Białej ul. Jeździecka
 7. Projekty instalacji – rysunki i opis – budowa Ośrodka Jeździeckiego w Bielsku-Białej ul. Jeździecka
 8. Przedmiary robót – budowa Ośrodka Jeździeckiego w Bielsku-Białej ul. Jeździecka


data publikacji: 2017.05.18

Informacja zarządu klubu o unieważnieniu przetargu na budowę BKJ „Hubertus” – dokumenty do pobrania:

 1. Protokół z wyniku postępowania
 2. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

data publikacji: 2017.05.10

treść zapytania: „1. W poz. 3.11 przedmiaru mam wycenić poidła dla koni – w projekcie architektury odnośnie stajni pkt. 9 zapisano ” doprowadzenie wody w celu pojenia bydła  – wg oddzielnego opracowania – Czy zaliczać poidła dla koni ; jeżeli tak to proszę o określenie typu poidła lub  wymogów jakie ma spełniać ( tworzywo, żeliwo czy blacha  z zaworem rurkowym czy bez ?) są bardzo duże rozbieżności cenowe.
2. W ścianach zewnętrznych mamy wykonać 10 nawiewów 10×100 cm. w przedmiarach brak elementów nadprożowych nad tymi nawiewami oraz wykończeniowych-kratki prosiłbym o uzupełnienie
3. Wg. ostatnich odpowiedzi rozumiem że należy wykonać wycenę wywietrzników 0,45 x 0,45 w ilości 22 szt.prosiłbym o uzupełnienie przedmiarów,ewentualnie zastanowić się czy wentylację tą nie wykonać w formie szczeliny w kalenicy tak aby uzyskać wymagane 4,5 m2 rozwiązanie takie wydaje się estetyczniejsze.”

ODPOWIEDŹ:

Odpowiedź na pytanie z dnia 10.05.2017


data publikacji: 2017.05.08Hubertus – zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Hubertus – Protokół z wyniku postępowania

odpowiedź na zapytanie z dn. 2017.05.05

treść zapytania wraz z odpowiedziami w załączeniu – wraz z załącznikiem (zestawienie stolarki):

 1. Wyjaśnienia do kosztorysu-2
 2. Zestawienie stolarki

data publikacji: 2017.04.29

odpowiedź na zapytanie z dn. 2017.04.28

treść zapytania: „INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. W projekcie rys. 2 i 3 wyszczególnione jest zestawienie opraw. Prosimy o podanie typu i rodzaju oprawy zgodnie z wymogami Inwestora. Podane parametry są zbyt ogólne do rzetelnej wyceny.”

ODPOWIEDŹ:  Inwestor w kosztorysie inwestorskim oparł się na załączonym opisie w projekcie   w wyborze typów opraw oświetleniowych. Przewiduje się wykonawczo uzgodnienie wizualne opraw. Przesyłamy do wglądu jako uzupełnienie opisu  zestawienie materiałów dotyczące typów opraw na bazie którego wykonano kosztorys inwestorski: zestawienie oświetlenia


data publikacji: 2017.04.20

Zapraszamy do składania ofert na Budowę Ośrodka Jeździeckiego HUBERTUS w Bielsku-Białej, ul. Jeździecka.

Szczegółowe informacje o przetargu oraz dokumenty do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące budowy Ośrodka Jeździeckiego w Bielsku-Białej ul. Jeździecka
 2. SIWZ – budowa Ośrodka Jeździeckiego w Bielsku-Białej ul. Jeździecka
 3. oferta – budowa Ośrodka Jeździeckiego w Bielsku-Białej ul. Jeździecka
 4. Umowa – budowa Ośrodka Jeździeckiego w Bielsku-Białej ul. Jeździecka
 5. Oświadczenie wykonawcy – budowa Ośrodka Jeździeckiego w Bielsku-Białej ul. Jeździecka
 6. Projekt budowlany – budowa Ośrodka Jeździeckiego w Bielsku-Białej ul. Jeździecka
 7. Projekty instalacji – rysunki i opis – budowa Ośrodka Jeździeckiego w Bielsku-Białej ul. Jeździecka
 8. Przedmiary robót – budowa Ośrodka Jeździeckiego w Bielsku-Białej ul. Jeździecka